IDGs HUBs en netwerken in Nederland

Er is een groep op LinkedIn voor IDG Nederland waar je lid van kunt worden.

Overzicht van de hubs en netwerken:

IDG HUB Achterhoek

Website: idghubachterhoek.nl

Evenementen agenda

LinkedIn

IDG HUB Amsterdam

Website: idghubamsterdam.nl

Evenementen agenda

LinkedIn

IDG Hub Gooi, Eem en Vecht

IDG Hub Groningen – Noord Nederland

IDG HUB Haarlem – Society for Organizational Learning

IDG HUB Heiloo

IDG Hub Limburg/ Brabant

IDG L&D Netwerk

Learning & development – creeren en verzamelen materialen ter ondersteuning van de presentatie van de IDG’s.

IDG HUB Nijmegen – Netherlands Hubs collaboration

IDG HUB Rhenen

IDG HUB Soest – Netherlands Natural Leadership

IDG HUB Utrecht

IDG HUB Den Haag Rotterdam

Groep op LinkedIn

Netherlands, Hague, Leiden University College, Noah Maurer, maurer.noah19@gmail.com

Netherlands, Rotterdam, IDG Facilitators’ community of practice, Miloš Borovšak, info@milosborovsak.com

Netherlands, Hague, IDG Global Human Leadership Hub, Chaya Mistry, chaya@humanlyconsulting.com

Netherlands, Den Haag, IDG Netherlands Leadership Development Hub, Petra Kuipers, petra@deimplementatiedokter.nl

IDG HUB Zwolle

Netherlands, Amsterdam, IDG Amsterdam Leadership Hub, Eva Rutten, info@evarutten.nl

Netherlands, The Hague, IDG Hub The Leadership Journey, Sonja Wekema, sonja@theotherperspective.com

Netherlands, Amsterdam, IDG Leadership Coach Community, Lara Van der Veen, coaching@laravanderveen.nl

Netherlands, All Netherlands, IDG Nederland Overheidsmedewerkers-hub, Titus Mars, titus.mars@rijksoverheid.nl