Over Ons

IDG Nederland bouwt een eco-systeem in Nederland voor inner development in leiderschap & cultuur als catalysator in de transitie naar een regeneratieve en duurzame toekomst. We bouwen een platform wat:

  1. verbinding, ondersteuning en inspiratie biedt
  2. de groeiende IDG en SDG initiatieven zichtbaar en toegankelijk maakt en ze uitnodigt in een eco-systeem
  3. als catalysator optreedt voor het publieke debat over de relevantie hiervan.

Voor leiders, innovators en professionals die verantwoordelijkheid willen nemen voor hoe de wereld waarin we leven een reflectie is van onze eigen binnenwereld..

Kern team IDG Nederland